Bli frivillig!!

Har du lyst til bruka litt av tida di saman med andre, og treffa nye menneske? Vil du vera med å setja dine og andre sine idéar ut i livet? Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpe.

Kan du bidra? Treng du hjelp?

Her kan du varsle frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller treng hjelp. Når du har sendt inn inn info, tar me kontakt så snart me kan.

Velkomen til oss

Alle har noko å gje og alle treng ei hand. Me brenn for at menneske skal møtast og berika kvarandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skapar ny meining i livet.

Aktivitetar

Her finn du litt informasjon om kva me driv med på sentralen. Klikk for mer info.

Å vera aktivitetsven er enkelt. Du treng berre å gjera noko du likar, samstundes som du gir ein med demens fleire gode dagar og gode opplevingar.

Les mer

Det er ønske om å betra besøkssituasjonen på pleie- og omsorgssenteret (PO), og me treng frivillige for å få til dette.

Les mer

BUA er ein gratis utstyrssentral

Les mer

Er du glad i dyr og ynskjer å hjelpe?

Les mer

Fotball venn til 14 år gamal gut, Storebø

Les mer

Har du lyst å skapa aktivitet og ein forskjell for våre eldre? Me vil planleggja aktivitetstilbodet vårt, og treng derfor engasjerte menneske med litt tid og lyst til å gjera ein forskjell for andre.

Les mer

Handle på butikken, og bringa varer heim til folk.

Les mer

Er du ein person som likar å gå på tur eller gjera andre aktivitetar? Vil du vera med å bidra til positive lyspunkt i nokon sin kvardag? Som kompis kan du vera med å gjera ein stor forskjell i nokon sitt liv, og du avgjer sjølv kva tid du vil bruka.

Les mer

Små køyreoppdrag.

Les mer

Sosialt samvær på frivilligsentralen

Les mer

Dagsturhytto, Adlesi på Loddo treng tøfler.

Les mer

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 08.12 19:00 test øving
Tor 09.12 10:00 Seniortur til Adlesi, Loddo Loddo
Ons 15.12 19:00 test øving
Tor 16.12 10:00 Seniortur til Adlesi, Loddo Loddo
Ons 22.12 19:00 test øving

Nyheiter

Bli frivillig

Alle kan bidra med noko, og me treng deg som frivillig. Meld deg som frivillig her, så tar me kontakt og finn noko du har lyst til å vera med på, i felleskap med deg.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva me kan gjera for deg og kva du kan gjera for andre.
2021 © Austevoll Frivilligsentral